Φιάλη 400ml-1Lt

Φιάλες 400 ml έως 1 Lt ειδικής ανθεκτικότητας με πώμα βιδωτό, κλακ, περιστρεφόμενο ασφαλείας,

trigger ή flip-tp  για διαλυτικά, paraflu, σιρόπια, φυτοφάρμακα, λιπάσματα, σκόνες και άλλες χρήσεις.